Dezvaluiri

Paul Everac – Chestiunea evreiasca. Salvati acest articol si distribuiti-l printre cunoscutii dumneavoastra.

 

Chestiunea evreiască se pune astăzi într-un context cu totul schimbat. Evreii nu mai sînt o mică minoritate, ci o mare putere mondială, după părerea noastră, cea mai mare. Această putere e difuză şi ocultă.

Spre deosebire de statul naţional Israel, ce rămîne vulnerabil, reţeaua internaţională evreiască este, astăzi, indestructibilă. Ea domină politica mondială, influenţează hotărîtor raportul de forţe, poate destructura economiile, poate asigura redresarea unor ţări. Ea poate propulsa oameni ce-i sînt devotaţi sau apropiaţi, poate crea cursuri publicitare şi valutare, acorda premii supreme, distribui agenţi în toată lumea, inspira sediţiuni, condamna sau compromite şi, de cele mai multe ori, nu cu mîna proprie ci prin influenţă. Ea stăpîneşte astăzi cele două mari pîrghii hotărîtoare în dezvoltarea lumii: pe cea financiară şi pe cea culturală, de la ştiinţific, pînă la spiritual. Ea stăpîneşte pretutindeni propaganda. Vreme de sute de ani, evreimea, refulată de peste tot, a aspirat la o asemenea dominaţie; astăzi o are. Puterea ei, centralizată ocult, se poate acum revanşa copios.

Ca să ajungă aici, neamul evreiesc a trebuit să dezvolte calităţi excepţionale: o minte trează şi combinatorie; o voinţă nedomolită de a servi bine pe alţii, pentru a se servi în final pe sine; de a se amesteca în treburile altora, pentru a le face mai curînd ale sale. Un simţ practic şi bănesc fără egal completat cu rapacitate şi necruţare. O solidaritate exemplară, unică, cu cei de acelaşi sînge şi de aceeaşi credinţă, solidaritate rezemată pe ideea destinului comun, oarecum rătăcitor şi apatrid, şi consolidată prin persecuţie. În fine, o religie de bronz, inflexibilă în habotnicia ei şi, în ciuda unor aparenţe mai degrabă ridicole, tradiţionalistă în exces.

Se poate adăuga şi faptul că o reţea care pare fragilă şi labilă, fără mari înrădăcinări şi aparenţe ostensibile, devine, chiar prin asta, invulnerabilă. Secole de aparentă umilinţă au camuflat o superbie fără seamăn. Cerînd mereu toleranţă de la alţii, prinţi, seniori, potentaţi, evreii au devenit astăzi poporul cel mai intolerant. Fiind sediţioşi, corozivi cu toate sistemele închegate, ei şi-au închegat cel mai indeşirabil sistem. Au fost mereu agenţi ai unor revoluţii în care se exprima dispreţul lor pentru Lumea-aşa-cum-e, cea oprită în structuri unitare şi geloase de impenetrabilitatea lor. Au zgîlţîit toate aceste structuri, făcîndu-şi loc în noile stări revoluţionare, cîştigînd preponderenţă oriunde se schimba ceva. Au provocat şi speculat schimbările, toate. Au agitat idei generoase, fără să-şi uite niciodată interesul, nevoia de dominaţie. Au dat un impuls hotărîtor socialismului de alaltăieri, comunismului de ieri; aşa cum dau liberalismului de astăzi.

Nu s-au amestecat direct, ci prin instigare oblică. Şi-au creat mereu, cu o răbdare neobosită, reţele interstatale, internaţionale, au pus pe tapet atît internaţionalismul socialist, cît şi cosmopolitismul de nuanţă liberală. Au sprijinit toate revoluţiile formale din literatură şi arta, destructurînd formele fixe, canonice, rupînd discursul, în numele unui modernism dizolvant de tradiţie, bineînţeles de tradiţiile altora. Cu o minte speculativă inegalabilă, au fost dogmatici cînd a fost nevoie şi antidogmatici cînd interesul le-a cerut-o, neîncurcîndu-se cu nici o consecvenţă alta decît fidelitatea faţă de propria lor seminţie şi de hălăduirea ei. Cînd comunismul i-a decepţionat au determinat abolirea lui.

Cînd dictatorul român i-a subapreciat, punînd un accent în plus pe partida arabă, s-au raliat la pieirea lui. Au antene nevăzute întinse aproape peste tot, direcţionează cultura întregii lumi civilizate, de la ruşi la americani, chiar dacă nu deţin pretutindeni poziţii la vedere. Propovăduiesc şi comercializează libertinajul distructiv, ei rămînînd lucizi şi austeri. Sînt promotorii estetismului dizolvant şi ilogic-steril, ei rămînînd de o logică implacabilă şi de o riguroasă cazuistică talmudică. Fac prozelism ateu, ei avînd bigotismul cel mat tranşant.

Prin spiritul lor, evreii au reuşit să materializeze lumea, să pună banul drept criteriu suprem, din clipa în care banii s-au adunat, cei mai mulţi, la ei. Acest proces a început de secole, cu primii zarafi şi cămătari. Azi ei fac zarafie şi cămătărie la scară planetară. Au inoculat doctrinar ruşilor un materialism dialectic şi istoric, iar americanilor un pragmatism, – care nu e mult altceva. Altădată, împrumutau bani prinţului deconfit şi obţineau privilegii. Acum, prinţul pe care-l ţin de bani e Statele Unite ale Americii, cea mai mare putere militară a lumii, de la care obţin privilegii şi preeminenţe peste tot, fiind adînc, indestructibil împlîntaţi în ruajul economic al acestei ţări şi, plecînd de aici, bancherii lumii. Afară de Japonia, cele mai multe din marile economii pot fi rapid întoarse pe dos de finanţa evreiască.

O asemenea putere e redutabilă şi orice opoziţie directă pare o copilărie. În momentul de faţă, orice antisemitism local e disproporţionat, simplă tiradă verbală sau instigare fără efect. Trebuie recunoscut că evreii nu pot fi în nici un caz contracaraţi din dominaţia la care, cu atîta osîrdie, au ajuns. Trebuie descifrat numai ce doresc ei să obţină politic, ca ipoteză, din supremaţia lor economică (şi, în mare parte, culturală). În primul rînd, ar fi logic să vrea fărîmiţarea etniilor. Pentru asta, ele ar trebui puse în opoziţie, instigate, separate, mărunţite. Din ele ar trebui să dispară, în favoarea unui internaţionalism pacific, orice ferment de ethos naţional sau religios, orice încrîncenare provincial-locală, avînd iz naţionalist şi, deci, xenofob. Ar trebui, apoi, admis pragmatismul ca normă generală, creată o bunăstare medie, satisfăcute nevoile mai elementare de viaţă, de cultură, prin simili-uri artistice, uşor comercializabile şi prin îngăduinţe confortabil-operaţionale, la preţ scăzut. Să ai cît îţi trebuie, ca să poţi trăi şi munci fără gînduri duşmănoase, ori de preempţiune.

În al treilea rînd, acest popor, de o extraordinară acuitate organizatorică şi de o forţă de insinuare fără egal, va dori, probabil, să organizeze lumea, ca pe un contoar, avînd în actul de „exploatare luminată” partea leului. În forma asta, fiii lui Israel se vor găsi, în fine, la adăpost. E adevărat că mai au în cale o tulburătoare lume arabă şi una redutabilă asiatică, dar nici ele nu sînt inexpugnabile. Turbulenţii arabi, după peripeţia irakiană, vor fi o vreme mai prudenţi; aşa cum şi comuniştii antisemiţi din Estul european au devenit mai circumspecţi. Nici China sau India nu sînt chiar de capul lor, iar niponul nu riscă să rămînă în afara jocului, sau în răspărul lui cu toată excelenţa sa ştiinţifico-tehnică. Cunoaşte şi el interdependenţa şi interconexiunea. Ştie ce sînt alea afaceri, cine are piaţa de credite în mînă. Şi cine minuieşte braţul armat al Americii, ca şi filozofia ei politică.

În această situaţie, cei 30.000 de evrei din România nu mai reprezintă o minoritate, ci o diasporă. Rabinul lor nu mai e un şef de cult, ci un ambasador. Ambasadorul lor e un om politic de anvergură. Politica românească „faţă de evrei” se subordonează politicii faţă de Marile Puteri. Desigur, principala incomoditate a evreului e că, în primul rînd, e evreu şi apoi orice altceva. Dar ce lecţii pentru noi românii! Dacă am şti să învăţăm! Unde ne e luciditatea, răceala metodică, perseverenţa diabolică? Unde ne e coeziunea de neînfrint pentru cel de sîngele nostru?

Unde ne e puterea religioasă fanatică, nedomolită? Unde ne e simţul chiverniselii, politeţea, onctuozitatea, viclenia, necruţarea şi extraordinara solidaritate comparabilă cu a acestui popor, cu adevărat „ales”? De ce pot 30.000 de oameni să ne influenţeze sau chiar domine economic, politic, cultural? De ce pot să ne dezbine şi să se joace cu sentimentele noastre? Să ne dicteze sau să ne refuze valorile? Răspunsul este: fiindcă au învins. Nu numai în România, ci aproape pretutindeni. L-au învins pe Kohl şi pe Walesa. Stau de vorbă cu Bush şi au stat cu Gorbaciov de la egal la egal. Discută cu Papa.

Calităţile lor s-au dovedit pînă la urmă eminente, cuceritoare. Rămîne să stabilim cu această mare forţă un modus vivendi care să ne dea dreptul de a trăi, în continuare, ca popor şi de a afişa unele culori ale identităţii noastre, fără să fim excluşi de la beneficiile comunităţii mondiale şi europene. Căci avem şi noi (dacă avem) de edificat ceva. Dar nu în domeniul exclusivului, ci în domeniul acceptabilului. Şi avem de apărat ceva. Dar nu cu armele violenţei, ci ale excelenţei spirituale.

Avem, în fine, de sedimentat ceva. Dar nu prin mijlocirea acţiunii, ci a reacţiunii.

Paul Everac

 

Paul Everac despre evrei.

Acest popor era şi deosebit de înzestrat. Era şi oarecum special. Nu avea o patrie certă, ci se găsea infiltrat cam peste tot, cu o mare, extraordinară putere de circulaţie şi adaptare. Tot atât de extraordinar era şi talentul de-a ajunge la bani, de-a crea şi manipula fonduri, de a specula şi investi capitaluri, de a trăi, spori, domina prin puterea banului. Această adaptare era miraculoasă. Evreul simţea din capul locului unde sunt averi de făcut. El nu mergea decât prin excepţie la muncile împovărătoare şi materialiceşte sterile; el căuta comerţul, unde dai ceva şi iei ceva mai mult, după cum o potriveşti prin inteligenţă. Dacă poţi să-l duci de nas pe client ca să-ţi asiguri un profit mai mare, cu atât mai bine! Dar trebuie să fii ingenios, alteori prefăcut, totdeauna necruţător. E aceasta o mare artă pe care n-o poate practica oricine: să-ţi asiguri avantajul, partea leului, dar să nu-ţi pierzi creditul! Clientul trebuie să te caute din nou, oarecum bucuros că are un asemenea partener, aparent modest, totdeauna gata să te servească, capabil s-o facă.

Evreul aşezat în locul de adopţiune preia foarte repede, prin instinct, însemnele mentalităţii locului, ideile şi idealurile poporului respectiv. El îi învaţă rapid limba, fie şi cu accent; cel mai des îşi schimbă numele adaptându-l ţării (ceea ce nu prea face niciun alt tip de cetăţean străin) urmează şcolile locului, citeşte literatura locului, împărtăşeşte artele locului, problemele, dilemele; se colorează uşor într-unul din sensurile dorite de ţara respectivă, îi studiază silitor silinţele, îşi dă contribuţia, îi respectă obiceiurile. Deseori iubeşte sincer respectiva civilizaţie şi cultura de adopţiune. Are numai grija să progreseze material, prin culanţă şi exactitate, iar când se poate, să-şi dea cu părerea, să aibă o opinie, dar nu dinafară, ca intrus, ci dinăuntrul chestiunii, ca participant. Cu timpul aceste opinii devin tot mai persuasive şi mai avizate, ele capătă autoritate. Iar operele pe care le săvârşeşte evreul imită perfect culoarea stilistică a locului, devin prin asimilare autentice. Sub acest prodigois înveliş, el rămâne totuşi fundamental evreu.

Ca evreu el e idisolubil ataşat unei istorii şi religii proprii. El îşi respectă tradiţiile, dar mai ales îşi respectă tendinţele. Tendinţa lui programatică este să nu crediteze sufleteşte total pe „goimul” cu care are relaţii, fie şi cvasi-frăţeşti, fiindcă acela nu-i cunoaşte tainele sfinte, n-are coerenţă mistică, e dat ca adversar doctrinar. În mod ideal el ar trebui distrus. Dacă nu se poate, măcar prelucrat, dominat, aservit. „Poporul ales” nu are nevoie de competitori. Dumnezeu i-a dat un rol cert, în timp ce toţi ceilalţi bâjbâie în căutare. El, evreul, a fost menit din capul locului să cuprindă lumea. Are inteligenţa necesară, flexibilitatea necesară şi şi-a ales fără greş instrumentul: banul. Iar imediat după ban, părerea, ideologia, propaganda. El îşi face loc subtil în mentalul tuturor. El e tot aşa de bun şi în poezie, proză, muzică, teatru, dacă nu mai bun uneori ca goimii. El şi-a selecţionat atent nobilii săi, oamenii săi de consiliu şi de conducere. Are şi filosofi, sociologi, tribuni de frunte. Are şi oameni de sinteză şi înălţime care i-au spus omenirii lucruri hotărâtoare. Cu ajutorul tuturor acestora, populaţie difuză şi insinuantă, gracilă, el o să desfacă structurile prea fixe, statele prea monolite, mentalităţile prea conservatoare, şi le va distila într-o nouă lege, a sa. Aşa vrea Dumnezeu, care i-a asigurat, fie şi cu sacrificii, fie şi cu suferinţe, rostul primordial în lume. Şi l-a înzestrat corespunzător.

Deci Hitler, venind în fruntea altui „popor superior”, ba chiar a unei „rase superioare”, s-a văzut infuzat de acest „popor ales” (sau chiar „rasă aleasă”) foarte înzestrat, foarte rezistent, dar greu de chemat pe un teren de emulaţie oarecare pentru o dispută deschisă, nefiind nicăieri adunat, ci difuz, – dar cu atât mai solitar.

Germanii au o mitologie compactă. Evreii au şi ei o mitologie, dintre cele mai compacte. Germanii au o mare putere de organizare, mai puţin ostensibilă. Germanii apar înarmaţi pe câmpul de luptă. Evreii nu apar, ei sunt în bănci, civili, uneori nevăzuţi, şi în oficine, uneori nevăzute. Germanii au în sânge virtutea strămoşească de a combate hotărât, deschis şi rapid; evreii pe aceea de a se mula şi de a se muta rapid în altă parte; dar acolo unde se mută începe banul să strălucească (destul de curând după ce veneţienii i-au îngrămădit pe evrei în ghetou, aceştia au devenit hotărâtori în afacerile veneţiene). Evreii sunt subtili, greu de apucat. Ei nu puteau fi deci convocaţi la fundamentalismul pangerman hitlerist, căci îşi aveau un alt fundamentalism, pe al lor. Amândouă fundamentalismele aspirau spre cuprinderea lumii. În prima fază Hitler s-a mulţumit să-i împrăştie, să-i gonească din Germania. A ridicat împotriva lor şi a aurului lor, aşa zisul „etalon muncă”, o construcţie artificială. În faza a doua s-a străduit să-i stăpânească. Evreii au umplut lagărele, dar şi au garnisit comandamentele aliate. Erau cuprinşi copios şi în structura capitalistă, şi în structura bolşevică.

Pare curios de presupus că unul din marii antisemiţi, ca Richard Wagner, apologul tradiţiilor nibelungice germane, să fi fost pe jumătate evreu. Nici Hitler însuşi nu poate fi complet apărat de o asemenea presupunere. Dar baza antisemitismului creştin stă în uciderea de către evrei a lui Cristos, care era şi el evreu!

http://gandeste.org/

12 thoughts on “Paul Everac – Chestiunea evreiasca. Salvati acest articol si distribuiti-l printre cunoscutii dumneavoastra.”

 1. cele doua tabere ale sfarsitului lumii sunt turma cea mica si restul omenirii cu creierele programate de luciferieni si care si-a impropriat gandirea iudaica materialist relativista. „Cine nu aduna cu mine, risipeste”, deci ceilalti, indiferent de etnie, religie sunt ai lui satan sau lucifer „luminatorul” evreilor. Ai dreptate cand spui ca sfarsitul e aproape dar nu e crestineste sa ne alarmam, ci cu seninatate sa ne asteptam Mantuitorul. Lumea se indreapta spre haos organizat, spre un crestinism relativizat ca singura religie (vezi spiritul iudaic al ecumenismului crestin, evreii cerand papei recrestinarea europei https://www.firstthings.com/web-exclusives/2015/02/what-the-pope-should-do-were-waiting ) dar cu un fals mesia la carma.
  Cuceririle stiintei vor infrange in oameni orice picatura de constiinta divina; Nu ami e cazul sa spun ca si Newton a prevestit sfarsitul lumii materiale intre 2015-2060.

  despre oligarhia evreiasca si lozinca Mossadului “By way of deception, thou shalt do war” trad: Prin inselaciune, sa faci razboi.
  http://www.realjewnews.com/?p=974

  imigratia sub merkel controlata de evrei
  http://www.realjewnews.com/?p=1093

  confesiunea unui evreu crestin
  http://www.realjewnews.com/?p=513

  Papa recunoaste ca „legile lui Noe” sunt baza oricarei religii…nu poruncile date lui Moise
  POPE AFFIRMS
  ZIONIST NOAHIDE LAWS IN NYC!
  By Brother Nathanael Kapner – Copyright © 2008
  http://www.thelibertybeacon.com/the-new-world-order-the-talmud-noahide-law-and-you/

  Apreciază

 2. Caz standardizat de minciună prin omisiune. Autorl care este evreu, omite procedeele de asiguare a prremțiounii prin asasinat și gebocid. Înșelarea cea ma eficace se face nu prin falsificaera adevărului ci rpin omiterea adevarului.

  Apreciază

 3. erata
  Caz standardizat de minciună prin omisiune. Autorl care este evreu, omite procedeele de asiguare a preemțiunii prin asasinat și genocid. Înșelarea cea ma eficace se face nu prin falsificarea adevărului ci prin omiterea adevarului.

  Apreciază

 4. Stiam destule despre evrei,sint adevaruri de netagaduit.Acest popor lupta fara incetare,este perseverent,stie ce vrea.Acestea nu sint merite?Sa incerce si altii sa faca la fel,oare vor putea?Pentru asta trebui sa ai calitati care in mod cert la evrei sint inscrise in gena lor.Pentru aceasta reusesc sa-si impuna vointa si sint invingatori.Au devenit un popor mare prin inteligenta lor.

  Apreciază

  1. chiar daca ……..aceasta nu le acorda ,,dreptul” de a fi CALAII LUMII ….TORTIONARII MONDIALI AI POPOARELOR …..TERORISTII NUMARUL 1

   Apreciază

 5. Ca de obicei, INTELECTUALII români descriu la perfecţiune FAPTELE şi EFECTELE, dar nu identifică… CAUZA!?
  Nu evreii ca popor sunt PROBLEMA, ci RELIGIA lor, IUDAISMUL, pe care au „infiltrat-o” cu inteligenţă celorlalte RELIGII ABRAHAMICE: IUDEO-CREŞTINISMUL şi ISLAMUL.
  Toate trei au acelaşi punct de pornire: Abraham/Avraam cel dispus a-şi ucide fiul la cererea lui IHWH, pentru a-şi demonstra CREDINŢA!? Ce Dumnezeu poate fi acela care cere aşa sacrilegiu? Gnosticii o spun fără ocolişuri: SATANA!
  Cu toţii devenim tot mai conştienţi că TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ, dar nimănui nu-i vine în minte că CEA MAI MARE MINCIUNĂ este cea propagată de VECHIUL TESTAMENT şi toate „scriiturile sfinte” derivate de acolo. Nu este oare ŞARPELE acela care încearcă să schimbe gândurile ucigaşe ale lui Abraham/Avraam???
  IUDAISMUL este religia semiţilor, care a infiltrat şi eliminat RELIGIILE europenilor.
  Niciun MARE EVREU care a lăsat omenirii o bogată MOŞTENIRE ŞTIINŢIFICĂ, TEHNOLOGICĂ, FILOSOFICĂ, şamd., nu era adept al IUDAISMULUI.
  RELIGIILE ABRAHAMICE sunt o FRÂNĂ ÎN CALEA EVOLUŢIEI SPECIEI UMANE deoarece se bazează pe CREDINŢĂ.
  MIŞCAREA DACIA nu este ATEE, dar preferă STUDIUL TUTUROR RELIGIILOR şi mai ales al acelora bazate pe CUNOAŞTERE, ŞTIINŢĂ, MATEMATICĂ, FILOSOFIE, PSIHOLOGIE, aşa cum erau VECHILE RELIGII EUROPENE.
  Nimeni nu se întreabă: „de ce vechii greci au dat omenirii atâţia filosofi?”, sau „de ce credeau geto-dacii în NEMURIRE?”, şamd.
  MIŞCAREA DACIA şi-a pus multe astfel de întrebări şi A GĂSIT RĂSPUNSURILE prin accesarea CUNOAŞTERII. Pe baza CUNOAŞTERII, Mişcarea Dacia a realizat şi un PROIECT compatibil cu RELIGIILE străbunilor europeni:
  „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII”
  Este de tot râsul să vezi antisemiţi, printre care noi nu ne numărăm, care se declară… CREŞTINI!? Aceştia nu au sesizat nici măcar faptul că religia lor se cheamă de fapt IUDEO-CREŞTINISM, sau că Isus era un evreu şi se închina lui IHWH!?!?

  Apreciază

  1. BAȚI CÂMPII CU GRAȚIE!
   Altceva n-ai de făcut?!
   Eu mă ”lupt” cu Dumnezeul creștinilor din alte pricini, venindu-mi în minte multe, multe întrebări, pentru că s-a atins o limită deja insuportabilă în lume!
   Știu că voi afla răspuns la toate întrebările, DAR nu aici, ci DINCOLO!
   Iar dacă vreau AICI, înseamnă să fac ca DVP – să mă car naibii din lume, să-mi liniștesc sufletul, mintea, în natură!

   Apreciază

 6. M-am săturat de subiect!
  E ca o mâncare care ți se servește în fiecare zi, până te saturi de ea, ieșindul-ți bube pe tine!
  N-ar fi dobândit atâta putere, dacă restul lumii – mai ales creștinii – n-ar fi fost la fel de vigilenți ca și ei!
  Dar au lăsat armele jos, inclusiv cele duhovnicești și așa ne-au băgat în anticamera Iadului lumesc, rânjindu-ne în față cine? O mână de oameni (în comparație cu tot globul pământesc) ”ei” hotărând cine trăiește, se îmbolnăvește, moare, trasează ordine, legi, până la frontiere, și dincolo de ele!
  Iar fără complicitatea tâmpiților din fiecare țară (creștină au ba…) erau ZERO BARAT.PUNCT.
  Deci, IUDELE trădătoare sunt mai vinovate decât ei!

  Apreciază

 7. După cum scrie un american într-o carte, în vechime înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos pe Pământ, elitele evreilor de atunci au făcut un pact cu o căpetenie extraterestra care le, a promis ca dacă ei vor pregăti terenul pentru înscăunarea lui la conducerea planetei el ii va ajuta pe loiali evrei sa conducă lumea împreună cu el. Toate bogățiile și puterea acestei lumi pe Pământ le va fi data evreilor prin el. Așadar acela se pregătește a fi înscăunat cum dealtfel sunt profețiile diverse de 2000 de ani încoace cu privire la noua ordine mondiala defapt haosul și dezordine. Totul prin înșelăciune și perfidie. Vedem rezultatele care le trăim deja. Însă totul tine de lecțiile umanității de întoarcere la Dumnezeu prin Iisus Hristos adevăratul Mesianic salvatorul. Celalalt este falsul Mesia nic care era așteptat la venirea lui Iisus. Însă evreii sau dezis de el condamna dulce la crucificat. Însă exact prin crucificat Dumnezeu a creat șansă salvării umanității de la pieire prin falsul Mesia ce va fi înscăunat se pare pentru ca lucrurile sa meargă pe făgașul stabilit. Însă urmează A 2 venire în Glorie a Mântuitorul Adevărat, Iisus Hristos și care va judeca lumea și va aduce pe Pământ planul Lui Dumnezeu cu cei care au ales calea credinței în Mântuitor. În Iisus Hristos. Atunci totul va fi în Planul Lui Dumnezeu ca Lumea Noua și Omul nou, omul care l, a ales pe Dumnezeu ca Părinte Ceresc Vesnic. Doamne ajuta ne și Lumineazăne !

  Apreciază

 8. Vai de capul meu, cum este acest articol….M a trezit instantaneu la realitate ! Am cautat cu frenezie cartea lui Moldovan, „Programul Terra – Un atentat extraterestru asupra omenirii” pe care am privit o circumspect, mult timp. Dar…” Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi”. Asadar, ” Proorociile să nu le dispreţuiţi „

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s