Neamul Romanilor, Uncategorized

Domnul Eminescu si neamul jidanilor prigonitori! Articol de exceptie!

 

Implicarea organizaţiilor evreieşti mondiale în obţinerea de drepturi pentru evreii care invadaseră Principatele Unite, a coincis cu momentul creării statului român modern, acestea obstrucţionând prin toate mijloacele realizarea dezideratelor româneşti.

Pentru a înţelege dimensiunea acţiunilor trebuie citat din apelul lansat către „poporul israelit” de către Cremieux şi Montefiore, doi dintre fondatorii Alianţei Israelite Universale: ” Alianţa noastră nu este nici europeană, nici africană, nici americană, nici australiană, ea este universală, împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturile şi interesele noastre, vom rămâne membri ai poporului ales….Pe zi ce trece, reţeaua cu care evreii îmbrăţişează întreg pământul se întinde, iar măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor împlini. Nu este departe timpul în care toate bogăţiile Pământului vor fi ale noastre”.

Problema drepturilor evreilor s-a acutizat în momentul publicării proiectului Constituţiei din 1866, care prevedea, la art. 6, că „religia nu poate fi un obstacol la împământenire”. La Bucureşti au fost înregistrate o serie de manifestaţii antievreieşti. În acest context, evreul francez Isaac Adolf Cremieux s-a deplasat la Bucureşti, oferind suma de 25 milioane franci în schimbul încetăţenirii evreilor infiltraţi între graniţele României. În ciuda demersurilor făcute, Constituţia a fost votată la 30 iunie 1866, având, la art. 7, următorul text: „Numai străinii de rit creştin pot dobândi împământenirea”.

În scurt timp, Brătianu este atacat şi acuzat de organizaţiile mondiale evreieşti. În anul 1887, Ernest Desjardins publică la Paris lucrarea „Les Juifs de Moldavie”, din care cităm:”evreii rămân cu totul străini de viaţa naţiunii în sânul căreia trăiesc, nu vor să urmeze şcolile româneşti, se sustrag de la serviciul militar şi se ocupă de camătă”.

Acuzat în afara ţării, Mihail Kogălniceanu scrie în 1869: „În România, chestiunea evreilor nu este o chestiune religioasă; ea este o chestiune naţională şi totodată o chestiune economică. În România, jidovii nu constituie numai o comunitate religioasă deosebită; ei constituie în toată puterea cuvântului o naţionalitate, străină de români prin origine, prin port, prin moravuri şi chiar prin sentimente…De aceea, nu de astăzi, ci de pururea, în tot timpul şi sub toate regimurile, toţi Domnii, toţi bărbaţii de stat ai României, toţi acei ce poartă un interes viu pentru ţara lor, s-au preocupat de necesitatea de a opri exploatarea poporului român printr-un alt popor străin lui, prin jidovi”.

În „problema evreiască”, Principele Carol I îi scrie tatălui său, în 1872: „N-am decât o teamă, ca evreii să nu sfredelească şi să stăruiască atât de mult pe lângă puteri spre a căpăta drepturi politice pentru coreligionarii lor din România, încât să ne silească a li le da…Acum câteva luni, izraeliţii se mai bucurau aici de câteva simpatii în unele cercuri, dar de când au făcut atâta tămbălău în Europa, de când presa evreiască din toate ţările atacă cu înverşunare România şi vrea să obţină cu sila emanciparea evreilor, ei n-au nimic de sperat aici deocamdată”.

În 1873, Principele Carol I revenea: ” Suntem învinuiţi prin ziare că prigonim pe evrei, fiindcă noua lege a licenţelor opreşte pe evrei de a ţine debite la ţară. Dar aceasta este o măsură înţeleaptă şi suntem hotărâţi a respinge orice reclamaţie sau intervenţie în privinţa aceasta. Trebuie să cunoască cineva satele din Moldova, ca să poată aprecia acţiunile vătămătoare ale evreului asupra populaţiei ţărăneşti cu rachiul lui falsificat”.

Evreii veniţi din imperiul austro-ungar, deşi stabiliţi permanent în România, se declarau „sudiţi” ( supuşi austro-ungari), fiind sub protecţia reprezentanţelor diplomatice ale imperiului. Ei nu plăteau taxe, impozite, fiind scutiţi de orice obligaţie faţă de statul român.

Toată această situaţie a fost energic atacată de Mihai Eminescu, ideolog al Partidului Conservator, care susţinea acordarea cetăţeniei individual, deoarece tot individual se acorda şi pentru românii din afara graniţelor ţării. Campania lui Eminescu a fost încununată de succes. În ziarul „Timpul”, Mihai Eminescu scria: „Iar Europa…a făcut din chestiunea izraelită o chestiune de recunoaştere a independenţei noastre…Aşadar – cu sau fără evrei – pericolele internaţionale există. Evreii sunt un pericol imediat, pipăit şi văzut; ei formează acea nenumărată populaţie cu desăvârşire improductivă care trăieşte din precupeţirea muncii şi sănătăâii românului…în Moldova nu e oraş în care evreii să nu formeze majoritatea sau cel puţin jumătatea populaţiei…”

Prin activitatea susţinută a lui Mihai Eminescu, Partidul Conservator a reputat două mari victorii: Legea pentru neînstrăinarea pământurilor ţărăneşti, lege ce lua ţăranilor posibilitatea de a vinde pământuri evreilor; Legea contra itzurei (camătei), care îi împiedica pe cămătarii evrei să abuzeze total de ţăranul român.

În ianuarie 1877, Eminescu a publicat seria de articole „Evreii şi Conferinţa”, scriind: ” Prin ce muncă sau sacrificii şi-a câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român? De când rachiul este un element de civilizaţie?…Un agent al guvernului unguresc zvârle dintr-o şcoală zidită de români băncile, demite pe învăţător şi pe preot, îşi bate joc de un sat…, făcut-au caz presa austriacă de aceasta? Nici vorbă! Dar dacă un prefect în România cutează a opri pe un evreu de a vinde băuturi spirtoase într-un sat? Persecuţie, pradă, nelegiuire!”.

Episodul legat de „boala” şi moartea lui Mihai Eminescu este ţinut secret.

În 1882, poetul naţional îi scria Veronicăi Micle: ” Timpul acesta m-a stricat în realitate cu toată lumea, sunt un om urât şi temut, fără nici un folos…unul din oamenii cei mai urâţi din România…Naturi ca ale noastre sunt menite sau să înfrângă relele sau să piară, nu să li se plece lor”.

În perioada în care Eminescu conducea ziarul „Timpul”, Petre Carp conducea partidul. Cei doi au intrat într-un puternic conflict. Carp era membru al lojei masonice Steaua României, alături de Titu Maiorescu, Alexandru Şuţu, Theodor Rosetti şi alţii, care s-au ocupat de lichidarea lui Mihai Eminescu.

Cu un an înainte de anihilarea lui Eminescu, ambasadorul austriac la Bucureşti, baronul Mayer a transmis un raport secret: „Societatea Carpaţii a ţinut în 4 ale lunii o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-o sursă sigură( n.a. Titu Maiorescu), am fost informat despre această întrunire…S-a stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie continuată…S-a recomandat membrilor cea mai mare prudenţă. Eminescu, redactor principal la Timpul, a făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de naţionalitate română, care frecventează instituţiile de învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în timpul vacanţei în locurile natale pentru a se orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.”

Urmărirea lui Eminescu de către agenţi secreţi ai puterilor străine a fost remarcată din 1876, prin agentul Lachman, aflat în solda ambasadei Austriei la Bucureşti.

În dimineaţa zilei de 28 iunie 1883, gazda poetului, madam Szoke, îi trimitea masonului Titu Maiorescu un bileţel în care scria că Eminescu înnebunise. Astfel, fără voia sa, Eminescu a fost internat de către dr. Alexandru Şuţu la „Caritatea” ( Caritas), cu diagnosticul fals de alcoolism şi sifilis. Dr. Iszac a aplicat asupra lui Eminescu un tratament menit să-l elimine: administrarea de mercur, câte 20 de fracţiuni a 4 grame! Urmare a acestui tratament, Eminescu a suferit o paralizie parţială, a fost internat, scos din ţară.

Să ne oprim asupra detaliilor şi personajelor: Titu Maiorescu, profesor universitar şi decan al Facultăţii de Filozofie, a fost înlăturat din învăţământ în urma unui proces de imoralitate. Din activitatea de avocat a obţinut o importantă avere, având clienţi ca Warschawsky, Rafalovich, Boboritz, Hessen şi Kalinowsky, Rubinstein şi Hirschler.

Titu Maiorescu i-a scris un bilet lui Eminescu, rugându-l să vină la el în vizită. Precând de la redacţia „Timpul”, Eminescu ajunge la Maiorescu, care în trimite la complicele său Simţion, sub pretextul transmiterii unui bilet important. Ajuns la Constantin Simţion, Eminescu a fost săltat de haidamacii lui Şuţu şi cărat la ospiciu.

Toţi conspiratorii pleacă rapid în străinătate!

Trebuie spus că Şuţu l-a internat pe Eminescu fără să existe o solicitare scrisă de admitere, care să cuprindă „numele, prenumele, profesiunea, religiunea, etatea, domiciliul, atât al pătimaşului cât şi al petiţionarului”(Decret nr. 1012, art. 8); l-a internat fără „vreun act medical subscris de doi medici”; nu a anunţat Administraţia specială asupra internării; nu a solicitat constituirea unei comisii care sî-l examineze pe Eminescu; nu a întocmir „Buletinul unde va scri cauza admiterii”.

Închis, Eminescu a fost scos de sub protecţia publicului şi a familiei.

Fratele poetului, Matei Eminescu, i-a scris lui Maiorescu: ” Sunt informat că fratele meu Michai Eminescu este serios bolnav; vă rog din suflet răspundeţi-mi urgent unde se găseşte ca să vin a-l lua la mine pentru vreun an şi dacă binevoiţi a-mi arăta adevărata stare materială a lui ca să vin pregătit, căci am vreo 200 de galbeni într-un loc – îi iau şi-i cheltuiesc toţi pentru el.” Titu Maiorescu s-a prefăcut că nu a primit scrisoarea lui Matei Eminescu!

La 20 octombrie 1883, Eminescu a fost transportat ilegal la Viena. La 5 februarie 1884 este luat şi primbat prin Italia. A ajuns la Bucureşti pe 27 martie 1884. Pe 7 aprilie 1884 a fost expediat la Iaşi.

La sfârşitul anului 1888, Eminescu a revenit la Bucureşti, alipindu-se ca redactor la un important ziar politic. La începutul anului 1889 a fost ridicat prin ordin al Poliţiei Capitalei, dus la Spitalul Caritas, internat şi supus tratamentului medical.

Dr. Tomescu nota: ” articulaţia cuvintelor este normală. El pronunţă bine şi clar şi nici gângăvie, nici bolboroseală, nici acele diverse defectuozităţi aşa de comune în maladiile cerebrale nu s-au putut observa până în ultimele zile ale vieţii sale…”

Eminescu a murit datorită unui…accident: a fost lovit de un nebun, cu o piatră, în zone parietală stângă a capului!

La autopsie s-a reţinut: creierul lui Eminescu cântărea 1490 gr., lobul stâng fiind cu 25 gr. mai greu decât lobul drept. Nu au fost descoperite elemente de boală patologică. A fost îmbolnăvit datorită tratamentului cu morfină şi mercur!

Anunțuri
Uncategorized

Astazi, 7 ianuarie 2018, am contactat Ambasada Federatiei Ruse de la Bucuresti! SRI si Ministerul de Interne din Romania: „Vrem sa te omoram!”.

 

A fost contactat centrul informational de la Moscova! SRI, hartia igenica a CIA si Mossad, alaturi de haitele de toigani interlopi din Ministerul de Interne al Romaniei, implicati in crima organizata, tot timpul au afirmat ca scopul lor este sa ma ucida!

Serviciile secrete de la Bucuresti, alaturi de Politia Romana – tigani interlopi implicati in crima organizata: „Trebuie sa iti inscenam ceva si sa te ucidem! Avem ordin clar!”.

 

Uncategorized

Homo americanus.

 

Neologismul latin „homo americanus” poate fi înțeles ca un mod peiorativ de a privi un cetățean americanizat și stilul său de viață. Omul american, sau homo americanus, și etica sa puritană sunt adesea subiectul unei atitudini peiorative în Europa.

Sistemul american sau modul de a gândi american, și în particular politica externă americană, formează subiectul unei materii critice, antropologice și de studii politice în Europa. Unele dintre acestea posedă un caracter predominant polemic și pamfletar; unele revin categoriei de satiră socială și politică, iar unele caută să demonstreze științific erorile politicii externe americane. Deși cea mai mare majoritate atât a europenilor cât și a americanilor provin din aceeași rădăcină rasială, există serioase diferențe între societățile lor. Însă, odată cu americanizarea crescândă a societății europene, cineva s-ar putea întreba: de ce să-l studiem pe homo americanus numai în America? Unicitatea transnațională a sistemului american la începutul secolului XXI poate fi mai bine examinată critic printr-o muncă de cercetare într-un câmp academic aparte. Cea mai bună abordare a unei examinări critice a lui homo americanus și a sistemului său particular, cu toate acestea, este prin intermediul unei cercetări interdisciplinare și a unor comparații istorice.

Cine este acest homo americanus și de cine a fost el definit? În ce vreme, în ce loc, și de ce fel de vocabular? Atunci când vorbim despre un homo americanus mediu ne referim la un „rechin” de pe coasta de Est sau la un poet antebelic ca Edgar Allan Poe?; la un revoluționar american eretic ca Thomas Jefferson, sau la un la fel de mare eretic antebelic ca George Fitzhugh? Dacă ar fi să luăm un intelectual neoconservator contemporan drept încarnare a lui homo americanus, am putea oare să susținem ideile sale despre sistemul american? Neoconul de azi poate să se considere pe sine la fel de pur american ca agrarianul sudist de altădată, deși afinitățile lor etnice și politice vor fi la distanțe uriașe. Cu toate acestea, a defini corect pe homo americanus poate ține de apartenențele sociale, intelectuale, rasiale sau etnice ale celui ce observă și ale celui observat.

Începând cu a doua jumătate a secolului XX, americanismul a devenit o oglindă concavă care reflectă schimbările sociale din întreaga lume. America continuă să exercite o enormă atracție, chiar și asupra acelor țări și indivizi care vehiculează cele mai urâte și mai critice judecăți împotriva Americii și a cetățenilor ei. Homo americanus și sistemul său nu mai țin doar de Statele Unite ale Americii. Astăzi, ele prosperă peste tot în lume. „America nu este nici vis și nici realitate. Ea este o hiper-realitate, fiindcă este o utopie care s-a comportat chiar de la început ca și cum ar fi fost deja realizată. Totul aici este real și pragmatic, și totuși, totul te face să visezi. Poate e real că adevărul despre America poate fi văzut numai de un european, fiindcă numai acesta poate descoperi aici perfectul simulacru – acela al imanenței și al transpunerii materiale a tuturor valorilor”.

În mod tradițional, atât stânga radicală europeană, cât și cea americană au fost critice cu americanismul, cu nuanța că stânga, și cea europeană, și cea americană, criticând America, pretinde că America nu este „destul de America”, adică ea s-a îndepărtat de miturile sale fondatoare egalitariste. Cu alte cuvinte, stânga pretinde că America modernă nu a dobândit suficientă egalitate, suficientă democrație și suficient progres. În consecință, America trebuie să se întoarcă la scopurile sale originare înscrise în documentele fondatoare. Aceeași logică a fost desfășurată de către intelectualii marxiști dezamăgiți, atât în Statele Unite cât și în Europa, după căderea comunismului. Acești marxiști argumentează adesea că Gulagul și represiunea comunistă au fost doar niște rezultate neintenționate ale marxismului, și că adevăratul socialism marxist a fost trădat de Soviete. Adevăratul comunism (orice ar putea însemna „adevărat”) merită încă o a doua șansă. Atunci când un scriitor evreu american, Noam Chomsky, atacă sistemul american pentru pretinsa sau reala sa corupție, el nu se atinge niciodată de sanctitatea părinților fondatori americani sau de influența crucială pe care jeffersonianismul a exercitat-o mereu asupra a numeroși cercetători americani din aria științelor sociale. În schimb, Chomsky pare foarte mândru de moștenirea jeffersoniană; el a încercat să-l asimileze pe Jefferson la stângismul său, scriind că „Jefferson și John Dewey sună azi ca niște marxiști stranii” (3). Prin contrast, mulți autori europeni din (așa-numita) „dreaptă radicală”, alături de câțiva americani mai aparte, resping cu emfază ideologia americanismului.

Trebuie să fim, însă, atenți în formularea unor judecăți de valoare despre pretinsele păreri negative ale europenilor față de americani. În mod ironic, cele mai cinice remarci despre sistemul american și homo americanus au venit nu dinspre autorii europeni, ci dinspre unii autori izolați, chiar dacă bine cunoscuți, americani. H. L. Mencken, de exemplu, îi numește pe americani „stupizi”, fiindcă „singurul lucru care le face viața grea este faptul că sunt tonți congenital”, „o națiune de europeni la senectute”; „Anglo-saxoni imigranți”; „proști și neterminați”; „scandinavi numai cu oase, dar fără creieri”; „evrei prea incompetenți ca să-i șmecherească chiar și pe barbarii țărani din Rusia și Polonia”. Pe scurt, americanii de la început, care erau toți imigranți europeni, erau, după Mencken, „țărani obosiți dornici doar de confortul unei cocini de porci”. Este greu de conceput ca o astfel de proză de o atare virulență să poată fi publicată astăzi, în presa mainstream, în vremea tinereții americane, la începutul celui de-al XXI-lea secol.

Frați gemeni: Homo sovieticus și Homo americanus

Ambii, atât homo sovieticus, cât și homo americanus au fost, și sunt încă, îndrăgostiți de ideologia raționalismului, de așa-numitul Iluminism, și de egalitarism. Ambele specii cred în ideea de progres. Ambele afișează sloganul că toți oamenii sunt creați egali. Primii bolșevici erau la fel de mult inspirați de revoluționarii radicali francezi pe cât erau și părinții fondatori americani, care vor deveni în schimb, după o decadă, inspiratorii Revoluției Franceze. Acum, privind retrospectiv, afirmația din faimoasa proclamație de independență scrisă de Jefferson, după care toți oamenii sunt „creați egali”, poate părea, pentru mulți conservatori din Statele Unite, ca să nu mai vorbim de Europa, ca fiind complet lipsită de bază empirică. În lumina noilor cercetări din genetică ar putea fi mai degrabă argumentat că toți oamenii sunt diferiți, și că diferențele de IQ dintre ei vor stabili dacă vor trăi ca oameni liberi sau ca sclavi corporatiști. „Studiul naturii biologice a omului, care a mers fără încetare înainte în ultimele decade”, scrie Alain de Benoist, „arată că «natura» are foarte puțin egalitarism în sine. Departe ca fiecare individ să fie bază a unei colectivități, mai degrabă colectivitatea este cea care constituie existența fiecărui individ în parte”.

Mai mult, când un document de importanța Declarației Americane de Independență pune atâta accent pe termenul „evident” („self-evident” în engl. – n. tr.), pot apărea întrebări serioase despre soliditatea conținutului unui astfel de document. Dacă ceva este „evident”, atunci nu trebuie repetat la infinit. Invers, dacă o credință politică sau o idee este bazată pe o probă șubredă, atunci sistemul politic pe care îl servește va tinde natural să facă din această idee sau credință o dogmă religioasă, nimănui nefiindu-i permis sub nicio formă să cerceteze adevărul ei –  dacă nu vrea să devină un paria. Toate marile ideologii ale ultimilor două sute de ani au depins de construcția verbală a „evidenței”. După aceeași logică, astăzi, cineva care ar avea ceva de obiectat despre înțelesul unor termeni ca „drepturile omului” sau „democrație”, atât de ușor fluturate în America modernă și în Europa, el sau ea, ar risca să fie rejectat de societate. Ar fi o pierdere de timp să reflectăm serios la ce i-a trecut prin minte lui Jefferson atunci când a scris Declarația. Jefferson și compatrioții săi erau oameni ai Luminilor. Jefferson era un om al epocii sale, iar înțelegerea noastră despre el și moștenirea lui nu poate fi dobândită decât printr-o bună cunoaștere a spiritului acelor vremuri. Jefferson, cu siguranță, nu-i considera egalii săi pe indienii americani sau pe cei africani. Din perspectiva secolului XXI, totuși, marea majoritate a politicienilor albi europeni și americani, în afară de lăudăroșenia lor oficială, cu siguranță nu cred – în privat – în egalitatea tuturor popoarelor și raselor. Teroarea obsedantă a oricărei violări a codului corectitudinii politice, și a poliției gândirii care o aplică, funcționează ca o sperietoare și auto-cenzură ce-i inhibă pe cei care au îndoieli de la a pune sub semnul întrebării astfel de „adevăruri evidente” în public. Dacă ceva e evident, nu este că toți oamenii sunt diferiți? Orice ar fi avut Jefferson și colegii săi în minte, ce este important este cum au interpretat succesorii lor gândirea părinților fondatori americani în cele două secole care au urmat după revoluția acestora din urmă. Cuvintele lui Jefferson au fost ușor scoase din context și au servit adesea pentru a justifica inițierea multor practici comuniste, inclusiv promovarea imigrației de masă a proletariatului non-european către Statele Unite și Europa. Ideile au consecințe.

Istoria înseamnă comparație. Pentru a înțelege mai bine sistemul american, ar trebui să comparăm cetățenii americani cu cetățenii fostei Uniuni Sovietice. În timpul Războiului Rece, americanilor le plăcea să se considere diferiți de ruși, trăgând concluzia, printr-o comparație auto-întemeiată, că sistemul american era mult superior celui sovietic. În acele zile era perfect legitim să te referi la cetățeanul sovietic mediu, într-o manieră mai degrabă ironică, ca la „homo sovieticus”. Un autor dizident rus din exil, Alexander Zinoviev, a fost cel care a născocit această expresie; Zinoviev a dedicat una dintre lucrările sale acestei curioase specii, care, din punctul lui de vedere, se caracteriza printr-un nivel scăzut de integritate personală, plus o abilitate fantastică de a se adapta la orice sistem politic. Milioane de dolari au fost cheltuiți de către guvernul american pe studii de sovietologie, kremlinologie, comportamentul cetățenilor sovietici și nomenklatura comunistă. Anti-comuniștilor americani, fie ei „experți” sau amatori, le plăcea să descrie Uniunea Sovietică drept un infern totalitar, în comparație cu care democratica Americă strălucea de-a dreptul. (În retrospectivă, această expertiză asupra fostei Uniuni Sovietice nu sună deloc convingător, devreme ce niciunul dintre experți nu a fost în stare să prezică colapsul brusc al sistemului sovietic.) Acum că comunismul sovietic s-a prăbușit, o atare legitimare negativă nu mai poate acoperi foarte serioasele defecte ale sistemului american. Astăzi, ceea ce ar trebui ar fi studii de „americanologie” și o examinare critică a „omului american” și a ideologiei americane. Americanii ar trebui de altfel mai bine să priceapă de ce atât de mulți autori informați în Europa resping America și de ce atât de mulți scriitori europeni au considerat atâta vreme că sistemul american este o amenințare serioasă pentru civilizația vestică ca atare.

Sistemul american a implementat un model filo-comunist de inginerie socială mult mai eficient și de o manieră mult mai digerabilă pentru mase decât a făcut-o Uniunea Sovietică, și fără a recurge la teroarea de masă. Trebuie să ne reamintim că ambele sisteme au vizat să atingă democrația globală. În timpul celui de-al Doilea Război mondial, ele au intrat într-o alianță naturală. Diferențele de stil dintre ele erau evidente; similaritățile de substanță nu erau la fel de evidente, dar ambele tindeau spre, și au contribuit realmente la stabilirea unei Noi Ordini Mondiale. În fapt, sensul terorii sovietice, ca și longevitatea sa, nu poate fi cu totul înțeles fără a privi la rolul complet al Americii în război, un rol de același calibru cu cel jucat de Uniunea Sovietică după război în teritoriile ocupate din Estul Europei. Mai târziu, pe durata Războiului Rece, a devenit perfect legitim ca, din perspectivă americană, să examinăm lagărele morții din țările comuniste, dat fiind că în multe privințe America dorea să devină un campion al luptei anticomuniste. Ar fi la fel profitabil să examinăm rolul Americii în apariția, construcția și păstrarea sistemelor comuniste în Estul Europei și Rusia după al Doilea Război mondial.

Dorința puternică a Americii pentru a face lumea mai sigură pentru democrație a dus la apariția tribunalului de la Nuremberg, ale cărei structuri legale încă mai structurează sistemul judiciar al Europei moderne, inclusiv Codul Penal European și pe cei care îl aplică în cadrul poliției gândirii. Anumiți istorici reputați revizioniști americani, care au examinat sistemul american în timpul și după al Doilea Război mondial, nu pot fi catalogați drept „homo americanus”. De fapt, ei au deschis cutia Pandorei, în care istoricii europeni contemporani nu au dreptul de a privi – sub nicio formă.

Cât de mulți intelectuali conservatori, mai ales americani, ar trebui să nu mai aibă de lucru în acești primi ani ai secolului XXI, numai fiindcă dușmanul lor, Uniunea Sovietică, nu mai există! Însă, în mod ironic, în vreme ce comunismul sovietic apare a fi mort, ideologia sa pare că a primit o nouă gură de oxigen în Vest, mai ales în SUA. Acum, că SUA sunt singura și unica putere hegemonică la nivel global, aceste trăsături și afinități comuniste ale Statelor Unite care au fost mascate în vremea Războiului Rece au început să apară la lumină în timpul de după confruntarea cu URSS-ul. Anti-comunismul american a avut mereu o substanță ideologică superficială; el a avut mai degrabă aerul unei cruciade împotriva Rusiei ateiste, care a eșuat în a se concentra pe dinamica egalitară ce caracteriza ambele sisteme. Dar cum ar fi putut fi altcumva, dat fiind că America este, nu mai puțin decât era Uniunea Sovietică, ancorată, legal și ideologic, în principiile egalitare? Dacă Uniunea Sovietică ar fi reușit să devină o societate a abundenței, așa cum era America, chiar și una marginală, puțini oameni din întreaga lume s-ar mai fi gândit la milioanele de morți din Gulagul sovietic.

Limbajul meta-politic care se folosește în America modernă are reminiscențe din retorica de tip comunist, și merită o atenție specială. El are similarități izbitoare cu limbajul folosit cândva de mass-media comunistă și de nomenklatura de partid. Singura diferență constă în faptul că, dincolo de masca sa semantică, comunismul era un sistem nesincer, un sistem în care niciun cetățean comunist nu a crezut vreodată, și unul pe care toată lumea, inclusiv demnitarii de partid, îl luau în derâdere în viața privată. În America, dimpotrivă, mulți oameni serioși și intelectuali, lăsând la o parte masele, cred la modul pasional în egalitate. Este important să observăm că după Războiul Rece milioane de foști simpatizanți comuniști și activiști, atât în SUA cât și în Uniunea Europeană, și-au reînnoit fostul lor romantism marxist, prin adăugarea unei doze clare de discurs ultraliberal. Ar fi fals să explicăm brusca lor schimbare de atitudine prin a-i declara oportuniști, devreme ce, după cum se pare, nestatornicia a fost mereu un comportament standard printre intelectuali. Trebuie subliniat faptul că și marxismul sovietic și liberalismul american împărtășesc aceleași rădăcini structurale. Ideea iluministă, ideea progresului, crearea unui om om post-istoric și a-istoric, sunt trăsături comune atât ale sistemului american cât și sovietic, oricât ar fi ele diferite în ce privește manipularea iconografiei politice.

Am văzut că foștii marxiști și comuniști nu au avut nicio mustrare de conștiință când a venit vremea să abandoneze – cu impunitate – fosta lor dragoste față de Marx și să îmbrățișeze o formă și mai avansată de egalitarism și democratism. De data aceasta, pe etichetă scrie: made in America. Foștii marxiști europeni și americani văd adesea în americanism și în dogma liberalismului care îl însoțește un paradis sigur care le permite să se salveze și în același timp să continue să articuleze aceleași sloganuri despre umanitatea globală, chiar dacă într-un mod mai respectabil și non-violent. Era o vreme când stânga intelectuală europeană și americană își făcea pelerinajul la Havana și la Moscova. Acum, după sfârșitul Războiului Rece, Noul Ierusalim obligatoriu pentru astfel de pelerini este reprezentat de Tel Aviv și New York.

În vreme ce comunismul în calitate de religie programatică poate că a murit, substratul său verbal și psihologic încă prosperă, nu numai printre intelectualii cu înclinații de stânga, ci și printre americanii care se declară clar anti-comuniști. Aici nu trebuie să luăm în calcul semnificanții, ci semnificatul. Mulți politicieni conservatori americani și intelectuali cred serios în adevărul egalitar și pan-rasial, chiar dacă îl învelesc într-un verbiaj mai subtil și mai aparte. Steaua roșie și secera și ciocanul au fost depășite; ce este important este înțelesul care se află la baza lor. Comunismul și americanismul nu sunt simple dogme; fiecare dintre ele este un stil de viață într-un sens unic, socio-istoric. Discursul public american contemporan e plin de expresii comuniste de genul „sensitivity training”, „political correctness” sau „affirmative action”. Acestea sunt simple copii întârziate ale predecesoarelor lor comuniste din anii 40 sau 50, care erau vehiculate în diferite limbi de milioane de subiecți comuniști în Estul Europei și Rusia. Acum aceste expresii sunt pe buzele lui „homo americanus”.

Oricât de grosolană și vulgară a fost poziția sa politică, comunismul a avut ceva salvator față de americanism. Vulgaritatea sa îl făcea transparent și mai rigid, și de aceea el s-a terminat mai repede.

Un exemplu al opacității americanismului este deschiderea sa față de valurile de imigranți din Lumea a Treia. Americanii adesea uită că sistemul sovietic a fost la început și el conceput să atragă mase de imigranți străini. În mod ironic, natura sa spartană nu a atras prea mulți. În schimb, Vestul, și SUA în particular, au devenit un fel de paradis sigur pentru „amărâții lumii” – o utopie realizată! Invers, rigiditatea comunismului i-a ajutat pe europenii estici și pe ruși să rămână mai mult sau mai puțin omogeni din punct de vedere rasial. Estul Europei, în mare măsură datorită dificultăților sale din vremea comunismului, Estul Europei este acum mai bine pregătit să facă față provocărilor multirasialismului ce urmează în viitor.

Ar fi o greșeală serioasă să considerăm comunismul depășit, ca fiind doar o scurtă anomalie istorică. Comunismul este cea mai violentă formă de egalitarism. Este sistemul care este cel mai aproape și cel mai iubit de mase, indiferent de consecințele îngrozitoare pe care le are asupra lor, ca și asupra capitaliștilor și aristocraților disprețuiți (9). Comunismul promite predictibilitate economică și siguranță psihologică, ceea ce pare un model ideal pentru viitoarele societăți de masă marcate de secătuirea resurselor naturale. După dezintegrarea formală a comunismului în Uniunea Sovietică, credințele paleo-comuniste, cuplate cu creșterea economică permanentă, au fost aduse la perfecțiune în America. https://gandeste.org/

Uncategorized

Crimele Ministerului de Interne din Romania – Doamna Aspazia: „M-au batut cu ranga de fier!”.

 

Imi spuneau profesori din cadrul Academiei Romane: „Ce se intampla la ora actuala in tara, salbaticia de care dau dovada animalele bolnave din Politia Romana, halul in care bat si tortureaza, monitorizarea in masa a SRI-ului, seamana cu anii ’50!”. Discutam cu unul dintre cei mai reputati profesori de filosofie analitica din tara noastra, din motive evidente nu-i pomenesc numele, si era absolut siderat: „Nu credeam ca voi ma apuca sa vad asa ceva in Romania…oameni umpluti de sange pe strada, aruncati nevinovati in inchisori, santajati….”.

Uncategorized

Vila ofiterului SRI Sorin Sava, localitatea Bran, judetul Brasov, o vom dona unei familii de romani cinstiti si saraci! La fel vom procedea cu casele de lux in care locuiesc gunoaiele din SRI si Ministerul de Interne – Politie si Jandarmerie!

 

Ofiter SRI Sorn Sava, divortat de doua femei: „Suntem SRI! Am furat cu amandoua mainile, aveam bani sa ne punem si-n cap, ne pisam pe sclavii aia nespalati din colonie care muncesc pe 200 de euro! Comenteaza ceva? Tiganii interlopi din Ministrul de Interne au ordin sa intre peste ei in casa!”. Gunoiul SRI Sorin Sava: „Ba, saracilor din colonie, palaria mea din cap, cumparata din Statele Unite, este echivalentul a trei salarii de-ale voastre!”.

 

Otilia Sava si Lucian Mandruta: „Oti, draga mea, auzi ce spun saracii din colonie, da, da, aia care nu au nici macar sa-si cumpere mancare…vor sa se revolte impotriva noastra! Ma doare burta de ras! Vorbeste cu Sorinel sa discute cu interlopii din Politia Romana sa le puna la punct cateva dosare penale!”. Ei sunt gunoaiele drogate din SRI!

Uncategorized

Primele masuri dupa victoria Sfantului Imperiu Rasaritean-Ortodox: executarea in public a politicienilor, desfiintarea SRI si executarea uneltelor CIA si Mossad, arestari/deportari masive la nivelul Ministerului de Interne, deportarea din tara a tuturor tiganilor interlopi!

 

Colonel SRI Catalin Peptan: „SRI-ul, alaturi de Ministerul de Interne, monitorizeaza si aresteaza tot ce inseamna grupare nationalist-ortodoxa! Dorim distrugerea ortodoxiei, ordin direct din partea americanilor si jidanilor!”. A sosit vremea sa platiti!

Gunoaiele interlope si nespalate din Politia Romana: „Avem ordin sa te hartuim! Suntem in slujba tradatorilor de Neam si Tara!”. Siberia va asteapta cu bratele deschise!

 

Uncategorized

Dan Diaconu (Trenduri Economice) – Ce vor „rezistentii”? Dar cei din spatele lor?

 

Când a venit să bată cu pumnul în masă la Parlament, Cristina Guseth s-a prăbuşit sub povara propriei prostii. Prezentă la audieri pentru preluarea postului de Ministru al Justiţiei în guvernul Zero-Csoloş, cucoana justiţiară s-a trezit că vrea să revizuiască sistemul de imunităţi, neştiind în fapt ce-i cu imunităţile.

Măreaţa Guseth, cea care făcea să trepideze presa din spatele rapoartelor Freedom House(plus alte câteva „surse obiective”), mama tuturor oengiştilor de pe la noi, apărea astfel dezbrăcată în faţa camerelor, expunându-şi prostia şi necunoaşterea celor mai elementare principii.

Urmaşa Cristinuţei-Bucluc a fost ministresa Prună, nume predestinat dacă ne gândim că duduia este traducătoarea de la UE a etilicei Monica Macovei. Dincolo de costumaţiile „à la prună pe brânză”, ministresa a surprins cu postulările halucinante de genul „drepturile omului sunt un lux”, care lux, desigur, nu poate fi permis unor prostovani din colonia România. Tot ministresa Prună este cea responsabilă pentru nepunerea în legislaţie a deciziilor Curţii Constituţionale, permiţând perpetuarea abuzurilor. Însă, la ce te poţi aştepta de la o individă goală pe care numai PR-ul agresiv al securiştilor grupaţi în spatele guvernului Cioloş a salvat-o?

Indivizi de această teapă s-au strâns de ceva vreme sub stindardul nefast al grupării #rezist, mişcare agresivă sfidând nu doar logica, ci chiar bunul simţ, normalitatea, minimele standarde de la care încercăm să ne considerăm oameni. Poate părea dur ceea ce susţin, dar, aşa cum veţi vedea în continuare, este perfect justificat. Cei din gruparea #rezist se prezintă ca partea prosperă a societăţii, elita, intelectualitatea, cei care vor să mişte lucrurile spre progresul continuu, spre „principii solide” s.a.m.d. Ei sunt prietenii muncii şi duşmanii asistaţilor sociali, cei care duc justiţia, munca şi cinstea la „extreme benefice”. Întrebarea pe care-ar trebui însă să ne-o punem este una simplă, de-a dreptul banală: sunt ei ceea ce pretind a fi? Să săpăm mai adânc, să vedem totuşi cum stau în realitate lucrurile.

Unul dintre organizatorii manifestaţiilor, pupilul hoaştelor Guseth&Macovei, Florin Bădiţă, s-a remarcat prin penibila organizare a defilării în chiloţi prin metrou. Poate că-l veţi lua ca pe un semn al „inconştienţei specifice tinereţii”, dar individul se vrea noul justiţiar al României. El se implică masiv în #rezist, luptă împotriva corupţiei şi, mai nou, împotriva legilor justiţiei. Ca să înţelegem cam care e nivelul de pregătire al individului, ne vom apleca asupra unei declaraţii proprii. Întrebat la o televiziune care-s puterile statului, vaşnicul Bădiţă a răspuns: „Executivul, Legislativul și… mai era încă unul”. E limpede cred pentru oricine că ăsta habar n-are de nimic, dar, desigur, e un „amănunt” care nu-l împiedică să dea „tonul cu megafonul” spre sutele de spălaţi pe creier care-l urmează orbeşte.

Mai vreţi? Sandu Matei, bătăuşul bătrânului de 75 de ani din Piaţa Victoriei, cel pe care bravul Loazărică se face că nu-l vede, are patruzeci şi ceva de ani şi e pensionat pe caz de boală. Ce „boale” o fi având mi-e greu de dedus, întrucât omul se mişcă liber pe la toate protestele, se pozează cu pistoale, cu puşti, stropit cu sânge s.a.m.d. N-o să fac un profil intelectual al său pentru că nu cred că e cazul să-mi pierd timpul. Trebuie totuşi remarcat că, acest vaşnic agitator este prototipul clasic al asistatului social pe care pretind că-l urăsc rezistenţii noştri. „Sandi” – cum i se spune – nu pare a suferi de vreo maladie gravă(poate doar la creier), nu pare a avea vreun membru lipsă, vreo invaliditate permanentă. E vioi, dă cu boxul, urlă ca din gură de şarpe şi stă-n frig şi ploaie fără probleme. În plus, ia bani de la stat ca pensionat pe caz de boală, dar n-are o problemă în a urla împotriva asistaţilor sociali.

Şi, pentru că veni vorba de asistaţi sociali, poate-ar fi cazul să ne uităm pe la vuvuzelele media şi pe la reprezentanţii care-i susţin pe rezistenţi. Realitatea TV e într-o veşnică insolvenţă, cu toate că ar fi trebuit lichidată de mult(nu din răzbunare, ci din normalitate economică). Vuvuzeii staţiei urlă împotriva noului sistem de impozitare a salariilor pentru că nu vor mai putea fura contribuţiile salariaţilor cu care staţia TV e datoare statului. Altfel, toţi păduchii adunaţi pe la şezătorile de-acolo, urlă susţinând statul de drept, neuitând să-şi ia ilegal veniturile, fără să dea un sfanţ la buget. Ceilalţi scrufuloşi, UM Digi, de asemenea nu-s capabili să producă „una de-un leu”(vorba şmenarilor!) trăind pe cârca acţionarilor RDS. Adică tot un soi de asistaţi. Hotnews, Ziare.com, Gândul, RePulika şi toate celelalte tribune infame ale propagandei online, de asemenea n-au o structură care să le garanteze cel puţin autofinanţarea. Mai vreţi? Luaţi-l individual pe fiecare dintre ei şi vedeţi dacă a reuşit să construiască ceva de la zero, să ridice vreo afacere, să trăiască pe picioarele lui, fără stat, fără pomană de la vreun fond suspect de finanţat ONG-uri, etc. O să rămâneţi surprinşi. Dacă găsiţi aşa ceva printre ei(cu toate că m-aş mira) sunt ori simbriaşi de nivel jos-mediu, ori simple accidente. Dar garantat extrem de rare!

Având în vedere aceste realităţi, e cazul oare să ne mai mire aberaţia cererilor rezistenţilor? Cât de aberant trebuie să fii atunci când te pronunţi împotriva faptului că nişte legi se discută în Parlament? Păi unde să se discute, la Securitate? La Parchete, acolo unde în ziua de azi a ajuns să fie concentrarea cea mai mare de abuz de după Revoluţie? La prostovanul de la Cotroceni care propunea CSM-ului să facă legile justiţiei, semnalând limpede că e un oligofren care n-are habar de ce e aia separaţia puterilor în stat?

În fapt ce vor rezistenţii? Probabil constatând aceste grave forme de schizofrenie aţi fi îndreptăţiţi să vă întrebaţi. Chiar credeţi că ei vor cu adevărat ceva? Pentru a vrea ceva trebuie să ai capacitatea de a gândi cu propriul creier, nu doar pe aceea de a prelua un slogan şi a-l distribui la absurd. În realitate, ei nu vor nimic pentru că n-au voinţă! Sunt doar nişte simple unelte manipulate cu dibăcie de către cei care vor să scoată profit din prostia lor. Aşadar, nu vă întrebaţi niciodată ce vor cei din #rezist! Întrebaţi-vă în schimb ce vor ce vor cei din spatele lor, deoarece aceia-s adevăraţii ticăloşi, nu bieţii ogari scoşi cu turma pe străzi indiferent de vreme sau vremuri.

Uncategorized

Alaturi de camarazii revolutionari si nationalisti din Belfast! Dumnezeu sa binecuvanteze Armata Republicana Irlandeza! Dumnezeu sa binecuvanteze Verdele Eire!

 

“When Erin first rose from the dark swelling flood,

God bless’d the green island and saw it was good;

The em’rald of Europe, it sparkled and shone,

In the ring of the world the most precious stone.”

*

“Când Erin s-a ridicat prima dată din apa întunecată care creștea,

Dumnezeu a binecuvântat insula verde și a văzut că e bună.

Smaraldul Europei, sclipea și strălucea

In inelul lumii, cea mai prețioasă piatră”.

Uncategorized

Sarbii nationalisti-ortodocsi il comemoreaza pe Capitanul Codreanu! Le-am trimis mesaj celor de la Belgrad: „Gunoaiele drogate din SRI, hartia igenica a CIA si Mossad, nu sunt Romania! Nu ne confundati pe noi, Neamul Romanilor, cu gunoaiele din serviciile secrete de la Bucuresti!”.

 

„Cu ocazia comemorării martiriului liderilor Legiunii Arhanghelul Mihail, Corneliu Codreanu și camarazii săi, Acțiunea Sârbă (Srpska Akcija) a organizat pomenirea acestui cavaler ortodox, exemplul european al naționalismului creștin revoluționar. Întreaga viață a acestor martiri și mărturisitori, dedicată luptei naționale românești este compusă din fapte și lupta pentru credință, patrie și Dumnezeu, ceea ce este contrar liberalismului, comunismului sau a oricărei alte toxine derivate din forțele de ocupație anti-creștine. Lupta lor și mărturisirea adevărului este esența luptei Mișcării lor care a ridicat poporul și care este și modelul nostru de a fi. Fie ca jertfa lor să ne fie mereu o stea care să ne ghideze și care să nu se stingă niciodată, căci nu se poate stinge lumina născută din jertfa sacră a

Căpitanului și a camarazilor săi.

În veci pomenirea lor!”

https://akcija.org/pomen-kapetanu/

Alaturi de fratele nostru, cetnicul nationalist-ortodox Bratislav Zivkovic! Gunoaiele drogate din SRI, hartia igenica a CIA si Mossad, nu sunt Romania!